N-o să găsiți asta pe site-ul FRF care, dincolo de designul mai frumos și facilitarea unei comunicări decente cu presa, este doar o trompetă a mărețelor realizări ale conducerii, culminând cu spectaculosul plan cincinal în patru ani. N-o să...